ZAGORA International Ltd.

 

Информация за клиента

Ние, ЗАГОРА Интернешънъл Лтд, сме упълномощени от Производителя  да регистрираме и извършваме внос в Р. България на техните продукти. От 2001 г. сме на българският пазар.

Teстовете за Бременност и Овулация „Blue Dream” са регистрирани в Регистъра на Изпълнителна Агенция по Лекарствата ( ИАЛ) – София, съгласно ЗАКОНА за МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ под номера:

  • Тест БРЕМЕННОСТ „Blue Dream” – номер R – 2282
  • Тест ОВУЛАЦИЯ „Blue Dream” – номер R – 2283

ЗАГОРА Интернешънъл, Лтд притежава РАЗРЕШЕНИЕ-ЛИЦЕНЗ за ТЪРГОВИЯ на ЕДРО с медицински изделия в Р България под номер - ІV-P-T/MИ - 223 издадено от Агенцията по лекарства - София.

БРАНДЪТ (Търговската марка) „ Blue Dream” –  e регистриран под номер 68131 в Патентното ведомство на Р. България.

Благодарение изграждане на съвременни производствени сгради, оборудвани с високотехнологично оборудване, прилагане на иновативни технологии и наличие на висококвалифициран научен и производствен персонал производителят придобива 

Международни сертификати:

  • ISO 9001; ISO 13485
  • Европейски Сертификати с код СЕ 0537, т.е Разрешение за продажби на територията на Европейският Съюз.
  • Сертификат от Агенцията за Лекарства на САЩ (FDA) за продажби на територията на САЩ.
  • TÜF- Germany 

Девизът на Производителят – КАЧЕСТВО, ЦЕНИ, ОБСЛУЖВАНЕ – са трите БАЗОВИ принципа, които го утвърждават при Биомедицинските компании на БЪДЕЩЕТО. Производствената програма на производителя включва:

1. тестове за БРЕМЕННОСТ и ОВУЛАЦИЯ

2. тестове за НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

3. тестове за ИНФЕКЦИОЗНИ заболявания- Хепатит Б и Хепатит С

4. тестове за ВЕНЕРИЧЕСКИ заболявания – HIV , Сифилис и др.

5. тестове за ТУМОРНИ заболявания

Производителят извърша ИЗНОС в над 50 страни по Света – вижте по долу картата.

5