ZAGORA International Ltd.

 

Бизнес услуги

ЗАГОРА Интернешънъл Лтд., гр. Стара Загора предлага консултантски услуги и партньорство на чуждестранни фирми,  желаещи да развиват бизнес в България:

1. Да открият офис или регистрират своя фирма в Българи.

2. Кооперирано или съвместно производство с български фирми.

3. Закупуване/инвестиране в недвижими имоти /производствени, жилищни, хотелски сгради/ и земеделска земя.

4. Съвместна дейност по проекти - благотворителна дейност.